Blog

Jaký tablet vybrat pro rozvoj dětí?

apple-vs-android

Mnozí z těch, kteří uvažovali nebo uvažují nad koupí tabletu, si položili otázku – ANDROID nebo iPAD? V poslední době se trh s tablety neustále mění. Můžeme říci, že situace na bojišti Android vs. Apple je nestálá. Misky vah se neustále přelévají na jednu či druhou stranu a „tabletomilovník“ často váhá, který tablet by pro něho byl ten nejvhodnější. K tomu, aby zjistil, který tablet si koupit, je potřeba si položit hned první otázku – „Co od tabletu očekávám?“ K odpovědi na tuto otázku nám může pomoci porovnání silných a slabých stránek jednotlivých produktů.

 

iPAD

iPad silné stránky

V dnešní době můžete s iPadem dělat prakticky cokoli Vás napadne – od připojení kytary včetně nejrůznějších hudebních nástrojů a vytvářet tak vlastní skladby, streamování obrazu skrze AppleTv, až po tvorbu vlastních výukových materiálů jako jsou třeba učebnice nebo nejrůznější terapeutická cvičení.

iPad má již tradičně převahu v dostupnosti kvalitních aplikací. V současné době Appstore nabízí přes milion aplikací, které jsou buď přímo nativní pro iPad a iPhone nebo běží v takzvaném kompatibilním módu.

Každá aplikace, než přijde ke koncovému uživateli, je překontrolována a k Vám se tak nedostane „odpad“, který by Vám na iPadu ani nešel spustit. Toto má svůj logický důvod, Apple dává vývojářům aplikací malý počet zařízení, pro které mohou aplikace vyvíjet, proto je jednodušší odstranit nejrůznější chyby rychleji než u Androidu. Pro srovnání, u Applu jsou aplikace vyvíjeny pro počet zařízení, které byste spočítali na prstech dvou rukou, zatímco u Androidu je toto číslo v řádech tisíců.

Silnou stránkou iPadu je rovněž jeho jednoduchost v uživatelském ovládání.

Mimo aplikací se na trhu objevuje i velké množství nejrůznějších přídavných doplňků. Jedná se především o speciální ochranné obaly, bezdrátové klávesnice, stylusy, více účelové držáky apod.

 

iPad slabé stránky

 Je paradoxní, že slabé stránky iPadu jsou zároveň i jeho výhodou. Mluvíme zde o Appstoru a jejich kontrole aplikací, o které jsem se zmínili výše. Je fajn, že se o nás Apple stará a dává nám možnost vybírat si pouze ty aplikace, které on sám překontroloval, ale má to i své nevýhody. Uživatel si může oddechnou – do Appstoru se nedostanou aplikace s nevhodným obsahem nebo nějaký jiný škodlivý software. Na druhou stranu Apple drží vývojáře zkrátka a některé aplikace, které by mohly být užitečné, do Appstoru nepustí. Vývojář tak musí dodržovat poměrně striktní pravidla, jinak se jeho aplikace do Appstoru nikdy nedostane.

Asi největší nevýhoda z pohledu zákazníka je samotná cena iPadu. Ta často bývá hlavním důvodem, proč se lidé přikloní spíše ke koupi  Androidu. iPad dnes koupíte kolem 7 – 22 tisící korun. Zatímco u Androidů cena začíná někde na 1000 ,- Kč za nejlevnější tablet.

 

ANDROID

Android silné stránky

Největší výhodou Androidu je obrovský výběr nejrůznějších tabletů, které jsou k dostání. Mezi nejznámější značky, které v současné době ovládají trh s Androidem patří například Samsung, Google nebo Prestigio. Mimo těchto tří gigantů se na trhu pohybují také malé nebo méně známe značky, které nabízejí tablety srovnatelné kvality jako Apple (např. Xiaomi a jejich MiPad).

Android se také vyznačuje jedním charakteristickým rysem a to jsou jejich widgety – malé aplikace, které běží na Vašem telefonu automaticky, aniž byste je spustily. V současné době Apple již widgety podporuje, ale ne v takové míře.

Google Play je hlavní distribuční kanál aplikací pro Android. V současné době nabízí také něco přes jeden milion aplikací, které jsou nativní pro Android. Výhodou pro vývojáře je, že nemusí čekat na schválení – aplikace se objeví téměř okamžitě v Google Play. Google čeká od zákazníka, že sám aplikaci vyzkouší a řekne ostatním uživatelům o kvalitě aplikace.

Výhodou androidích tabletů je jejich příznivá cena. Ta, jak jjž bylo uvedeno, začíná na přibližně tisíci.

 

Android slabé stránky

Největší slabou stránkou Androidů je jejich samotný obchod s aplikacemi Google Play. Jak už bylo naznačeno výše, do Google Play se dostávají aplikace, které jednoduše neprocházejí tak důkladnou kontrolou jako u Applu. Google totiž očekává, že sám uživatel bude psát recenze na aplikace a tím se tak urychlí proces odstranění nejrůznějších chyb. Jaká je ale realita? Do Googlu se dostává spousta aplikací, které ani nefungují nebo jsou jednoduše k ničemu. To je také jeden z důvodů, proč se například Amazon odtrhl od Googlu a zřídil si vlastní distribuční kanál pro aplikace. Nevýhodou je, že v současné době nenabízí tolik aplikací.

Další nevýhodou Androidu je ilegální software. Pro Android je mnohem jednodušší ukrást aplikaci a vytvořit tak její ilegální kopii než u Apple. To má za následek to, že spousta vývojářů raději udělá aplikace pouze pro iOS.

Nevýhodou je také samotný operační systém Android. Uživatelské rozhraní Androidu je občas komplikovanější a určitě to chce více času, než si na ovládání zvyknete. Velkou nevýhodou je, že ne všechny nové verze systému jsou kompatibilní se všemi zařízeními, které Android podporuje. To má za následek to, že některé aplikace jednoduše ani nenaistalujete nebo se Vám je nepodaří rozběhnout.

 

Shrnutí

Obě třídy tabletu, jak iPad tak Android, nabízí svoje výhody i nevýhody. Je důležité si říci, k čemu budu tablet používat. Pokud ho budu používat pouze na poslech hudby nebo sledování filmů můžeme zvolit Android variantu. Ovšem pokud od tabletu očekávám více a chci například pracovat s dětmi nebo ho využít v jiné oblasti, raději doporučíme iPad. Je pravda, že jeho cena je někdy mnohonásobně vyšší, ale věřte, že se skutečně vyplatí a vy budete mít na hodně dlouho dobu spolehlivého spojence.

Autor:

Mgr. Jan Zvoníček

Read more

Ucelený přístup v logopedické terapii vývojové dysfázie

Uceleným přístupem v logopedické terapii se zabývá Škodová a Jedlička (2007), podle kterých se zaměřujeme na tyto oblasti:

Rozvíjení zrakového vnímání

Z hlediska vývoje zrakové percepce je zapotřebí, aby zrakové vnímání bylo rozvíjeno již od začátku terapie. Testy zaměřené na tuto oblast se zabývají vnímáním jednotlivých tvarů a barev a dále koordinací ruky.

Rozvíjení sluchového vnímání

U vývojové dysfázie je výrazně porušena schopnost sluchem rozlišovat jednotlivé prvky řeči – jako jsou například jednotlivé hlásky, dějové sledy v řeči nebo tvorba slabik. U dysfatických dětí se většinou objevuje porucha rytmu a tempa řeči, většina také reprodukuje melodickou mluvu jako jeden beztvarý celek. Pro zkvalitnění sluchové percepce se využívá nejrůznějších sluchových cvičení, která se používají v rehabilitaci dětí s vadami sluchu.

Rozvoj myšlení

U dysfatických dětí je výrazně charakteristické nerovnoměrné rozložení jednotlivých schopností. Verbální faktor u dětí s dysfázií je tedy výrazně opožděn vzhledem k ostatním složkám. Se správným rozvojem obsahové stránky řeči se ale intelekt dítěte zlepšuje, což je důležitou podmínkou k dalšímu úspěšnému pokračování ve vzdělávání dítěte.

Rozvíjení paměti a pozornosti

Cvičení na rozvoj paměti volíme podle aktuálních výsledků vyšetření celkové úrovně paměti a pozornosti a zařazujeme je průběžně do všech postupů sloužících k rozvíjení ostatních složek dítěte. Ke konkrétním postupům patří opakování všech procvičených činností a pracovních postupů, jejichž pomocí se dítě učí.

Rozvíjení motoriky

U dysfatických dětí si při vyšetření motoriky všímáme celkového motorického projevu ve smyslu pohybové aktivity dítěte, koordinace, pohybu dolních a horních končetin a mimických projevů. U dysfázie se projevuje celková neobratnost pohybů ve všech činnostech a hrách, a proto i na tuto oblast klademe velký důraz.

Rozvoj motoriky mluvidel

Pro rozvoj mluvidel se v terapii využívají cvičení, která dítě postupně zvládne. Jednou z hlavních zásad by měl být vždy výběr alespoň jednoho cvičení, ve kterém bude dítě 100% úspěšné. K tomuto nácviku se používají denní situace. Ideální situací je nácvik jedení jídla.

Rozvíjení grafomotoriku

Kresba je jednou z nejvýznamnějších součástí terapie komunikačních dovedností a schopností. Kreslení bývá pro většinu dětí velice zábavnou součástí terapeutického postupu. Poskytuje velkou možnost motorického uvolnění, čímž se snižuje nejistota, která často může komplikovat další terapeutické postupy.

Rozvíjení řeči

Vývojová dysfázie má systémový charakter, tím zasahuje v různém stupni a širokém spektru senzorickou i motorickou oblast ve všech jazykových rovinách.  K rozvoji řeči dochází po celou dobu terapie. Důležité je především rozšiřování a upevňování slovní zásoby, následně přichází na řadu i formální úprava řeči (Škodová, Jedlička, 2007).

 

Zdroj: ŠKODOVÁ, Eva a Ivan JEDLIČKA. Klinická logopedie. 2. aktualiz. vyd. Praha:

Portál, 2007, s. 101. ISBN 978-80-7367-340-6.

 


 

http://ipadveskole.cz/proc-ipad/

http://jablickar.cz/ipad-standardem-na-vsech-skolach-je-to-mozne-ale/

http://www.apple.com/education/real-stories/special-education/#video-special-education

http://www.ipadvevyuce.cz/proc/

Read more